Zarezerwować apartament, pokój lub dom na wakacje na Njuškalo!

Polityka Prywatności

KIEROWNIK PRZETWARZANIA

Njuškalo d.o.o., Zagrzeb, Miroslava Miholića 2, OIB: 94718723416 (dalej w tekście Njuškalo).

 

Njuškalo przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych, a Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką) reguluje obróbkę danych podczas korzystania z portalu internetowego Njuškalo i moich usług.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć, jasne i przejrzyste:

 

·       jakie dane zbieram i w jaki sposób,

·       jak wykorzystuję Twoje dane,

·       w jaki sposób chronię Twoje dane,

·       komu udostępniam Twoje informacje,

·       jakich plików cookie i narzędzi używam,

·       w jaki sposób osiągniesz swoje prawa.

 

JAKIE DANE ZBIERAM I W JAKI SPOSÓB?

 

Twoja prywatność jest dla mnie ważna, dlatego zbieram tylko informacje potrzebne do:

·       świadczenia usług i wsparcia,

·       poprawy Twojego doświadczenia użytkownika,

·       ulepszania usługi i informowania o nowych usługach, które dla Ciebie    opracowaliśmy,

·       zgodności z regulacjami prawnymi

 

Dane przekazujesz mi wpisując w formularzach podczas korzystania z usług, zbieram je automatycznie, gdy korzystasz z Njuškalo lub otrzymuję je ze źródeł zewnętrznych, gdy korzystasz z usługi partnera zewnętrznego na Njuškalo (np. potwierdzenie płatności itp.).

 

Zbieram dane, które podajesz, podczas:

 

·       rejestracji, reklamy, wypełniania ankiet, kwestionariuszy i innych formularzy online,

·       komunikacji z innymi użytkownikami poprzez wiadomości Njuškalo,

·       udzielania wsparcia, porad lub odpowiadania na skargi,

·       płacenia za usługi lub zwrotu wpłaconych kosztów,

·       innych zajęć na Njuškalo.

 

W ten sposób zbieram Twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, Twój osobisty numer identyfikacyjny, zdjęcie, którego używasz do zdjęcia profilowego oraz inne informacje, które wprowadzasz.

 

Mogę również automatycznie zbierać dane, które są dostępne podczas uzyskiwania dostępu do Njuškalo i korzystania z niego:

·       geolokalizację tylko jeśli włączyłeś użytkowanie,

·       informacje o używanym urządzeniu (model, identyfikator urządzenia, sieć komórkowa itp.),

·       zapisy dotyczące korzystania z usług, które mogą zawierać adresy IP, czas i długość dostępu, rodzaj przeglądarki, sposób dostępu do stron Njuškalo, przeglądane strony lub funkcjonalności wykorzystywane   w aplikacji mobilnej, błędy podczas użytkowania itp.,

·       treść, czas i długość trwania rozmowy telefonicznej z Njuškalo oraz numer telefonu, z którego dzwonisz,

·       z jakich usług korzystasz, kiedy i w jaki sposób.

 

Z innych źródeł:

 

·       od innych użytkowników (np. komentarze, oceny, zgłoszenia nadużycia, adres klienta do dostawy itp.),

·       partnerzy zewnętrzni w zakresie świadczonej usługi (np. w przypadku płatności SMS-em numer, z którego dokonano płatności             itp.),

·       sieci społecznościowe, jeśli połączyłeś konto Njuškalo z kontem sieci społecznościowej (np. nazwa profilu użytkownika, numer             telefonu, adres e-mail i inne informacje, na które wyraziłeś zgodę).

Będę Cię prosić o specjalne pozwolenie:

 

·       w celu gromadzenia i przetwarzania specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak orientacja seksualna, stan zdrowia, przynależność religijna i tym podobne.

·       Usługi Njuškalo nie są przeznaczone dla Ciebie, jeśli masz mniej niż 16 lat. W przypadku danych, które zbieram lub przetwarzam, nie wiem, czy dotyczą one dzieci, jeśli stwierdzimy, że przetwarzamy takie dane, zamkniemy konto i rozpoczniemy usuwanie danych. W przypadku, gdy zwróci się do nas opiekun osoby, której dane przetwarzamy, a opiekun może zostać zidentyfikowany lub ma dostęp do danych osobowych za pośrednictwem Moje Njuškalo, możemy zmienić dane na jego pisemne żądanie. Radzę wszystkim rodzicom i opiekunom, aby nauczyli dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie.

 

JAK KORZYSTAM Z TWOICH DANYCH?

 

Zebrane dane, a także dane, których się dowiem podczas świadczenia usług, przetwarzam wyłącznie w celu:

·       dla których te same przekazano,

·       na które wyraziłeś zgodę,

·       w oparciu o podstawę prawną: odpowiednie regulacje prawne, uzasadniony interes lub Warunki użytkowania.

 

Masz prawo:

 

·       wiedzieć, jakie Twoje dane osobowe posiadam i przetwarzam,

·       poprosić o korektę,

·       przenieść swoje dane i treści,

·       wycofać się w dowolnym momencie z udzielonych zgód, w części lub w całości.

 

Jeśli masz uwagę dotyczącą swoich praw, możesz wnieść skargę do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Mogę wykorzystać Twoje dane osobowe, aby:

 

·       zapewnić Ci informacje i pomoc,

·       umożliwiać i ułatwiać korzystanie z usług Njuškalo i portalu internetowego Njuškalo,

·       dostosować treść do twoich zainteresowań,

·       przeprowadził ankiety i dostosował do twoich potrzeb,

·       informował Cię o nowych usługach i aktualizacjach usług,

·       dostarczył informacje o wydarzeniach i ofertach specjalnych Njuškalo,  

·       zapobiegał oszustwom lub innym zabronionym, lub nielegalnym działaniom,

·       chronił bezpieczeństwo i integralność Njuškalo i twoich danych,

·       przeprowadził analizy biznesowe i statystyczne,

·       zgodnie z nimi opracował nowe usługi i produkty,

·       wypełnił zobowiązania prawne.

 

Nie sprzedaję, nie wynajmuję ani nie wydzierżawiam listy użytkowników ani danych osobowych użytkowników stronom trzecim.

Dane, które zanonimizowałem lub zagregowałem, w taki sposób, że nie mogę cię już rozpoznać jako konkretną osobę fizyczną, nie uważam danymi osobowymi.

Jeśli zamknę Twoje konto zgodnie z Warunkami korzystania z usług Njuškalo, np. z powodu naruszenia Regulaminu lub nie potwierdzenia chęci korzystania z usług Njuškalo po 3 latach bezczynności, zainicjujemy usunięcie Twoich danych i będziemy je przechowywać tak długo, jak będziemy do tego zobowiązani, zgodnie z terminami określonymi w rozdziale prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

 

JAK CHRONIĘ TWOJE DANE?

 

Jestem w pełni zaangażowany w ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub usunięciem, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane lub przetwarzane, czy też w formacie, w jakim się znajdują.

 

Współpracuję z rzetelnymi i profesjonalnymi partnerami, którzy są zobowiązani do stosowania wysokich standardów ochrony.

 

Stosuję uznane standardy bezpieczeństwa informacji:

·       wdrażam techniczne i organizacyjne środki ochrony na podstawie oceny ryzyka,

·       Sprawdzam gromadzenie informacji, metody przechowywania i metody przetwarzania,

·       tam, gdzie to możliwe, pseudonimizuję i anonimizuję dane,

·       testuję organizacyjne i techniczne środki ochrony,

·       podejmuję działania, które mogą zidentyfikować i/lub zapobiegać    nieuprawnionemu gromadzeniu i niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych oraz zmniejszyć potencjalną szkodę.

 

Podejmuję działania, aby zapewnić integralność Twoich danych i dostępność systemu przetwarzania, uwzględniając najnowsze osiągnięcia technologiczne i przechowując dane w wysoce dostępnych centrach danych w Chorwacji.

 

Zdaję sobie sprawę, że nie ma całkowicie bezpiecznego systemu i że bezpieczeństwo musi być ciągle ulepszane.

 

Ty i wszyscy inni użytkownicy Njuškalo jesteście moimi partnerami w bezpieczeństwie. Regularnie aktualizuj swoje dane i w ten sposób umożliwisz mi przesyłanie Ci zaleceń dotyczących ochrony danych przed niewłaściwym użyciem.

 

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie i środkach, które Ty możesz podjąć tutaj.

 

KOMU UDOSTĘPNIAM TWOJE DANE?

 

Tylko z partnerami, którzy są w stosunku umownym i tylko informacje niezbędne do świadczenia niektórych usług. Wszystkie osoby, które mają dostęp do twoich danych i moi partnerzy mają obowiązek zachowania poufności w ramach stosunku umownego, a także wdrążenia organizacyjnych i technicznych środków ochrony.

 

Z użytkownikami Internetu i Njuškalo, możesz sam wybrać dane osobowe, które chcesz opublikować w Njuškalo lub udostępnić innym użytkownikom podczas korzystania z usług Njuškalo.

 

Strony trzecie będą przetwarzać Twoje dane tylko:

 

·       w celu świadczenia usług Njuškalo, takich jak: usługi płatnicze, analiza danych, dostarczanie poczty elektronicznej lub naziemnej, usługi wsparcia klienta, sprawdzanie poprawności danych i tym podobne;

·       w celu świadczenia usług Njuškalo, takich jak: hosting, usługi informatyczne, usługi księgowe oraz usługi prawników, rewidenta księgowego i innych konsultantów. Do świadczenia tych usług opieram się na spółkach wewnątrz Styria Media Group.

 

Jeżeli przewidziane są prawnie w celu:

 

·       zgodności z obowiązującym prawem, pod prawnymi aktami lub innymi regulacjami,

·       wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania oszustw i problemów bezpieczeństwa lub technicznych związanych z Njuškalo, lub danymi osobowymi użytkownika.

 

Kiedy korzystasz z Njuškalo wiadomości lub wysyłam Ci e-maile z aplikacji, korzystam z usługodawcy Mailgun z siedzibą w USA, przesyłam tylko dane, które są do tego niezbędne: adres e-mail i treść wiadomości.

 

Dostawcy usług i osoby trzecie będą przetwarzać dane osobowe na podstawie instrukcji Njuškalo oraz zgodnie z niniejszą Polityką i innymi odpowiednimi przepisami (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679, Ustawa o wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i inne obowiązujące przepisy prawne w zależności od przetwarzania).

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych stronom trzecim, wyślij zapytanie pocztą elektroniczną na adres podrska@njuskalo.hr

 

JAKICH PLIKÓW COOKIE I NARZĘDZI UŻYWAM?

 

Używam narzędzi za pomocą których analizuję korzystanie z Njuškalo i gromadzę informacji o twoich nawykach i działaniach, przez to lepiej identyfikuję twoje potrzeby w celu poprawy jakości oferty.

 

Używam moich plików cookie, a także plików cookie moich partnerów, aby rozpoznać Twój komputer i zapewnić Ci lepszą obsługę.

 

Zebrane dane nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi na Njuškalo.

Narzędzia te mogą gromadzić i przechowywać dane techniczne, takie jak pliki cookie, adres IP użytkownika i/lub odwiedzającego, identyfikator urządzenia mobilnego, dane przeglądarki i tym podobne, przy tym nie identyfikują osobę.

 

Poprzez odpowiednie ustawienia na swoim komputerze, przeglądarce lub urządzeniu mobilnym możesz odrzucić lub usunąć pliki cookie i nadal korzystać z Njuškalo, w tym przypadku niektóre funkcje na Njuškalo nie będą w pełni dostępne.

 

Przeczytaj więcej o plikach cookie i innych używanych przez nas narzędziach.

 

JAK WYKORZYSTASZ SWOJE PRAWA?

 

Oprócz prawa do wniesienia sprzeciwu i wniesienia skargi w przypadku, gdy nie zgadzasz się z przetwarzaniem danych, możesz również przesłać nam prośbę o usunięcie, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wglądu do swoich danych.

 

Mogę odrzucić prośbę, jeśli nie mogę zweryfikować Twojej tożsamości jako właściciela Twoich danych osobowych lub jeśli istnieją inne ograniczenia prawne. W przypadku, gdy nie możemy Cię zidentyfikować na podstawie zebranych danych zażądamy częściowej kopii dokumentu osobistego, na podstawie którego możemy Cię zidentyfikować.

 

Jeśli używasz Njuškalo w imieniu innej osoby lub firmy, nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować, więc możesz złożyć wniosek tylko za zgodą tej osoby lub firmy.

 

PRAWO DO USUWANIA I OGRANICZANIA PRZETWARZANIA

 

W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia danych osobowych zgromadzonych w trakcie korzystania z usług Njuškalo lub ograniczyć cel wykorzystywania Twoich danych częściowo lub w całości.

 

Usunięcie danych osobowych możesz zażądać pisemnie na mój adres, ustnie lub e-mailem na adres podrska@njuskalo.hr.

 

Jeśli masz konto w Njuškalo, możesz uruchomić wniosek o zamknięcie konta i usunięcie danych za pośrednictwem interfejsu Moje Njuškalo.

 

Po otrzymaniu wniosku o usunięcie potwierdzę, że otrzymałem wniosek i rozpocznę procedurę zamykania konta i usuwania danych. Możesz zatrzymać nieautoryzowaną próbę zamknięcia konta i usuwania danych w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia, po tym okresie ograniczę przetwarzanie twoich danych i rozpocznę proces usuwania.

 

Będę przechowywać Twoje dane w zależności od celu i zgodnie z odpowiednimi przepisami lub uzasadnionymi interesami wynikającymi, lub związanymi z korzystaniem z Njuškalo i usuwam je po upływie określonego czasu.

 

Na przykład jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji związanej z transakcjami finansowymi lub rachunkami zgodnie z prawnie określonym terminem, inne kategorie danych będę przechowywać do czasu wyznaczonego przeze mnie w celu zapobiegania oszustwom, odpowiedzi na reklamacje lub w innych uzasadnionych celach (2 lata). Jeśli okres do usunięcia zostanie przedłużony z przyczyn technicznych lub innych uzasadnionych powodów, poinformuję Cię o tym na piśmie.

 

W dowolnym momencie możesz ograniczyć korzystanie adresu e-mail do wysyłania powiadomień z Njuškalo i wiadomości promocyjnych.

 

Swoje dane i ustawienia możesz zmienić w interfejsie Moje Njuškalo lub po prostu wypisać się z listy, do otrzymywania promocyjnych ofert poprzez link znajdujący się w wiadomości e-mail.

 

PRAWO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH

 

Jako właściciel lub właścicielka aktywnego konta użytkownika możesz w dowolnym momencie poprosić o przeniesienie swoich danych i treści do innego usługodawcy.

 

Swoje dane możesz pobrać samodzielnie przez interfejs użytkownika dla zarejestrowanych użytkowników Moje Njuškalo.

 

Dane, które możesz pobrać w formie cyfrowej to:

            • twoje dane kontaktowe

            • Twoje reklamy dostępne za pośrednictwem interfejsu Moje Njuškalo.

 

Chronię prywatność moich użytkowników i nie zezwalam na pobieranie treści, które naruszałyby Twoje prawa lub prawa innych użytkowników.

 

Ze względu na ograniczenia techniczne nie mogę pozwolić Ci na automatyczne przesyłanie danych do innego usługodawcy.

 

PRAWO DO INFORMACJI (DOSTĘP DO DANYCH)

 

Jesteś właścicielem swoich danych i masz prawo do informacji, które dane przechowuję lub przetwarzam, i możesz wysłać wniosek o dodatkowe informacje.

 

Swoje dane możesz zobaczyć w interfejsie Moje Njuškalo dla zarejestrowanych użytkowników.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Njuškalo, wyślij mi wniosek na piśmie na mój adres lub wysyłając e-mail na adres podrska@njuskalo.hr

 

PRAWO DO KOREKTY DANYCH

 

Ważne jest, abyś miał dokładne dane, sprawdzaj je okresowo.

 

Aby Ci pomóc, mogę również sprawdzić dokładność danych w technicznie i prawnie dozwolonym zakresie, takich jak weryfikacja numeru telefonu, adresu e-mail i innych danych. Wyślę Ci przypomnienia o znaczeniu korzystania z właściwych informacji, proszę poprawić swoje dane za pomocą interfejsu Moje Njuškalo.

 

Korektę danych, których używam do podstawowej identyfikacji (adres e-mail, OIB), możesz osiągnąć, wysyłając pisemnie wniosek z adresu e-mail zarejestrowanego na twoim koncie na adres podrska@njuskalo.hr.

 

Zobacz instrukcje dotyczące wybierania nazwy użytkownika i hasła.

 

POŁĄCZENIA Z INNYMI LINKAMI

 

Na Njuškalo można znaleźć linki, które prowadzą do stron innych usługodawców, które nie są objęte moją Polityką prywatności.

 

Jeśli opuściłeś strony Njuškalo, klikając na link, prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności i jak chronią Twoje dane osobowe.

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH I KONTAKTY

 

Mogę od czasu do czasu zmieniać te zasady, a zmiany Polityki będą publikowane wraz z niniejszą Polityką prywatności na stronie Njuškalo. W przypadku istotnych zmian poinformuję Cię o zmianach e-mailem lub w inny odpowiedni sposób, a o poprzednie wersje możesz poprosić za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Rejestrując się lub kontynuując korzystanie z Njuškalo po zmianie Polityki, potwierdziłeś, że znasz obowiązujące zasady i zgadzasz się na przetwarzanie danych w podanych celach.

 

Zapytania i uwagi związane z niniejszą Polityką prywatności, a także dodatkowe informacje o twoich danych osobowych zebranych w Njuškalo można przesyłać do urzędnika ochrony danych osobowych Njuškalo:

 

            • na piśmie na adres siedziby głównej Njuškalo

            • pocztą elektroniczną na adres zop@njuskalo.hr

 

Zmiana polityki została wprowadzona 5. 10. 2021 r. i obowiązuje od 5. 10. 2021.

 

Treść polityki nie uległa zmianie ale został poprawiony wygląd strony aby była bardziej czytelna i łatwiejsza do wyszukiwania żądanych treści.