Zarezerwować apartament, pokój lub dom na wakacje na Njuškalo!

Warunki i zasady użytkowania

Przepisy podstawowe:

1. Warunki korzystania dotyczą portalu internetowego www.njuskalo.hr ze wszystkimi subdomenami oraz stronami internetowymi i aplikacjami na telefony komórkowe należącymi do domeny njuskalo.hr, zwanym dalej portalem internetowym Njuškalo.

2. Portal internetowy Njuškalo jest własnością firmy Njuškalo d.o.o., zwanej dalej Njuškalo.

3. Użytkownikiem jest każda osoba, która uzyskuje dostęp do usług portalu internetowego Njuškalo i / lub korzysta z nich, w tym niezarejestrowani użytkownicy, zarejestrowani użytkownicy i podmioty gospodarcze korzystające z usług Njuškalo na podstawie stosunku umownego.

Postanowienia ogólne

4. Dołaczając do tych stron akceptujesz wszystkie warunki korzystania z portalu internetowego Njuškalo. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji i uzupełnienia warunków korzystania z tych stron w dowolnym momencie. Zmiany zaczynają obowiązywać w momencie publikacji. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego czytania Regulaminu i zasad użytkowania i uważa się, że dołaczając do stron Njuškalo zapoznał się z aktualnymi zasadami i warunkami ich używania.

5. W celu korzystania z usług portalu internetowego Njuškalo użytkownik zobowiązuje się do rejestracji i wypełnienia formularza rejestracyjnego podając niezbędne dane i dane kontaktowe. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się i zalogowania do Njuškalo za pośrednictwem danych umożliwiających dostęp do portali społecznościowych, które są dostępne w Njuškalo w momencie użytkowania, a poprzez interfejs portala społecznościowego wyraża wyraźną zgodę na wykorzystanie i przechowywanie niezbędnych danych. Gromadzenie wymaganych danych odbywa się zgodnie z potrzebami serwisu, do którego użytkowania użytkownik się zarejestrował, a w celach reklamowych opiera się na Ustawie o zakazie i zapobieganiu niezarejestrowanej działalności. Njuškalo nie oferuje swoich usług do użytku osobom poniżej 16 roku życia.

6. Użytkownik za dokładności przesłanych danych gwarantuje z tytułu odpowiedzialności karnej i materialnej i zobowiązany jest do zachowania dokładności i aktualności danych. Rejestrując się w Njuškalo, użytkownik zezwala na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie określonych danych w celu działania systemu, wysyłania wiadomości systemowych i komunikacji z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Njuškalo zobowiązuje się do korzystania z tych informacji tylko do celów, dla których je uzyskano i zgodnie z odpowiednimi przepisami.

7. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie żądać zamknięcie konta i usunięcie danych. Njuškalo zamknie konto tego użytkownika i reklamy 24 godziny po wysłaniu żądania, chyba że użytkownik zrzeknie się zamknięcia w tym terminie. Wszystkie powiadomienia o procesie zamykania konta użytkownika i usuwania danych, użytkownik otrzyma na adres e-mail zarejestrowany w celu korzystania z usług portalu internetowego Njuškalo.

8. Njuškalo może na platformie internetowej publikować gry z nagrodami lub kwestionariusze swoich partnerów, a użytkownik może dobrowolnie uczestniczyć i wprowadzać swoje dane osobowe. Njuškalo nie przechowuje ani nie przetwarza danych wprowadzonych przez użytkownika w taki sposób i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i chroni się od wszelkich szkód, które mogą w takim przypadku wystąpić dla użytkownika.

9. Njuškalo może zezwolić stronie trzeciej na opublikowanie konkursu z nagrodami dla użytkowników. Udział w konkursie regulują zasady strony trzeciej, która zorganizowała konkurs, a Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za organizację i wyniki konkursu z nagrodami.

10. Njuškalo dba o ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Politykąprywatności, która bardziej szczegółowo regulują gromadzenie danych osobowych, ich wykorzystanie, bezpieczeństwo, przechowywanie, usuwanie, przekazywanie i korzystanie z narzędzi. Podmioty gospodarcze, które są użytkownikami usług Njuškalo, są odpowiedzialne za gromadzenie i wprowadzanie danych osobowych oraz mają obowiązek zapoznać osoby, których dane wprowadzają, z celem i podstawą prawną przetwarzania ich danych. Podmioty gospodarcze są odpowiedzialne za poprawność danych osobowych, a osoby fizyczne, które korzystają z usług Njuškalo w imieniu podmiotu gospodarczego, mogą osiągać wszystkie prawa za pośrednictwem informacji kontaktowych dostarczonych z kontem użytkownika.

11. Użytkownik jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo swojego hasła użytkownika i okresowo go zmieniać. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego użycia praw dostępu, a także wszystkie treści publikowane pod jego nazwą użytkownika. Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niewłaściwego użycia hasła użytkownika, ale gdy tylko użytkownik zgłosi prawdopodobne niewłaściwe użycie, może podjąć odpowiednie działania.

12. Njuškalo jest upoważniony w dowolnym momencie do zamknięcia konta tych użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki użytkowania, lub w inny sposób, spowalniają lub zakłócają działanie portalu internetowego Njuškalo. Jeśli konto użytkownika nie było aktywne przez trzy lata, Njuškalo skontaktuje się z użytkownikiem przez niektóre z danych użytkownika pozostawionych przez użytkownika podczas rejestracji, aby potwierdzić, czy chce nadal korzystać z konta. Jeśli użytkownik tego nie potwierdzi lub nie odpowiada, lub jeżeli niema możliwości skontaktowania się z użytkownikiem na podstawie pozostawionych przez niego danych, a wszystko w terminie wyznaczonym przez Njuškalo, Njuškalo jest upoważnione do niezwłocznego zamknięcia konta i zainicjowania usuwania danych.13. Njuškalo  jest  upoważniony  do  usunięcia zdjęcia  profilowego  użytkownika  w  dowolnym  momencie,  bez wcześniejszego powiadomienia, jeślizdjęcie profilowe zawiera ilustracje szerzącenienawiść lub przekleństwa,treści pornograficzne, logo (chyba że jest to usługa sklepu Njuškalo), zdjęcie innej osoby, zdjęcie z czyjegośprofilu użytkownika,zdjęcie chronione prawem autorskim lub inne treści uznane za nieodpowiednie.

14. Njuškalo zastrzega sobie prawo, oprócz zamknięcia konta użytkownika, do podjęcia innych odpowiednich działań przeciwko użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Warunki użytkowania. Warunki i relacje między użytkownikiem a firmą Njuškalo podlegają prawu Republiki Chorwacji. W przypadku sporu właściwy jest sąd w Zagrzebiu.

15. Dla wszystkich publikacji, reklam, wiadomości, tekstów, widoków, zdjęć, filmów, ofert, katalogów, kuponów i innych materiałów (dalej: treści) opublikowanych na stronie, przekazywanych za pośrednictwem stron lub połączonych linkiem elektronicznym (link) ze stronami, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzi taka treść. Njuškalo nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności ani autentyczności takich treści. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich za szkody lub z jakichkolwiek innych powodów, a które byłyby związane z treściami przesłanymi przez użytkownika, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, jak również obowiązek podjęcia wszelkich działań w celu obrony i ochrony Njuškalo od wszelkich takich roszczeń. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Njuškalo wszelkich kosztów, a także wszelkich szkód, które wystąpiłyby na podstawie wniosku osób trzecich i na jakiejkolwiek podstawie związanej z materiałami dostarczonymi przez użytkownika.

16. Zabronione jest zamawianie i publikowanie treści, które są nielegalne, szkodliwe, stanowią zagrożenie, które znęcają się, nękają, oczerniają lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich. Treści zawierające dane osobowe innych osób bez ich wyraźnej zgody są niedozwolone. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować treści sprzecznych z prawem, innymi przepisami i Konstytucją Republiki Chorwacji. W szczególności użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać ani reklamować sprzedaży towarów, ani świadczenia usług, które naruszałyby prawa autorskie i prawa pokrewne stron trzecich.

17. Wszelkie możliwe spory wynikające z relacji między użytkownikiem Njuškalo a reklamodawcą (wynikające z prawdziwości informacji o użytkowniku lub treści oferty, przedmiotu, ceny oferty, czasu trwania akcji itp.) są rozstrzygane wyłącznie między użytkownikami. Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z takich relacji.

18. Aby ulepszyć swoją usługę, Njuškalo wykorzystuje i analizuje dane na temat swoich użytkowników, w tym informacje o zainteresowaniach użytkowników, działaniach i recenzjach, dla wybierania i personalizowania reklam i innych ogłoszeń marketingowych promujących produkty i usługi Njuškalo.

19. Njuškalo jako dodatkową funkcję dla zarejestrowanych użytkowników oferuje możliwość powiadamiania przez e-mail lub wysyłania powiadomień w aplikacjach mobilnych Njuškalo. Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za terminowe lub szczegółowe powiadomienie użytkownika.

20. Nie jest dozwolone kopiowanie użycia żadnej części strony Njuškalo, w tym danych dostarczonych przez użytkowników bez uprzedniej pisemnej zgody Njuškalo.

21. Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą wystąpić w związku z przerwaniem dostępności, niepublikowaniem lub usunięciem treści, lub niewłaściwym wykorzystaniem publicznie ujawnionych danych.

22. Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty, które mogą zostać poniesione przez użytkownika, a które mogą powstać w wyniku korzystania z portalu internetowego Njuškalo i aplikacji Njuškalo na telefonach komórkowych.

23. Portal internetowy Njuškalo zawiera linki do stron internetowych innych serwerów. Njuškalo nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, nie gwarantuje i nie przyjmuje odpowiedzialności za szkodliwe, nielegalne treści, lub inne naruszenia prawa na stronach internetowych osób trzecich. Njuškalo w najkrótszym możliwym czasie usunie jakikolwiek link lub treść, gdy upewni się, że narusza to pozytywne przepisy prawne lub w jakikolwiek sposób jest szkodliwy, lub niepożądany.

Przesyłanie reklam na Njuškalo

24. Njuškalo jest przeznaczony do publicznej publikacji reklam i powiązanych usług, które umożliwią najbardziej wydajną publikację i wyszukiwanie reklam. Wysyłając prośbę o publikację reklamy, użytkownik, wyraża zgodę, aby wraz z jego reklamą opublikowano jego dane osobowe w Njuškalo, tak jak uregulował ich w ustawieniach lub wpisał w treść reklamy, którą mogą zobaczyć wszystkie osoby, które mają dostęp do Internetu. Użytkownik może zażądać usunięcia reklamy z dowolnego powodu, logując się na swoje konto i potwierdzając usunięcie reklamy.

25. Reklamy muszą być napisane w języku chorwackim.

26. Reklama musi zawierać szczegółowe informacje o sprzedawanym przedmiocie. Opis musi odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży. W reklamach nie pozwala się reklamowania innych przedmiotów, usług, popytu lub cokolwiek innego, co nie jest bezpośrednio przedmiotem sprzedaży. Użytkownicy, którzy w portalu internetowym Njuškalo mają otwarty Njuškalo sklep lub Njuškalo usługę mogą wpisać dodatkowe informacje na ich temat sklepu fizycznego, lub internetowego w polach przeznaczonych do tego celu.

27. Zdjęcia w reklamie muszą być zdjęcia sprzedawanego produktu. Niedozwolone jest publikowanie logo, banerów itp.

28. Listy produktów są niedozwolone. Tylko jedna pozycja sprzedaży jest dozwolona w jednej reklamie, chyba że jest to zestaw. (Przykład: „stół i cztery krzesła” mogą być sprzedawane w jednej reklamie, ale „narty i motocykl” nie mogą być sprzedawane razem).

29. Treść reklamy musi należeć do odpowiedniej rubryki.

30. Tytuł reklamy musi opisywać przedmiot sprzedaży. W tytule niedozwolone jest wprowadzanie tytułów innych stron internetowych lub więcej identycznych znaków z rzędu (np.: *** silnik łodzi ***).

31. Reklamy zapraszające do udziału w różnych sieciach marketingowych i piramidowych gier są niedozwolone. Podobnie niedozwolone są reklamy wzywające do nielegalnego hazardu.

32. Użytkownik może mieć tylko jedną nazwę użytkownika i może przesłać tylko jedną reklamę dla jednego przedmiotu. Niedozwolone jest zmienianie tematu reklamy w ramach wynajmowanego pakietu reklamowego lub produktu, nie jest również dozwolone publikowanie reklam dotyczących tego samego przedmiotu w dwóch różnych sekcjach. Nazwę konta użytkownika można użyć tylko raz do rejestracji.33. Podmioty gospodarcze: Firmy, rzemieślnicy, stowarzyszenia i agencje za pośrednictwem portalu internetowego Njuškalo sprzedają przedmioty i zamieszczają reklamy wyłącznie za pośrednictwem sklepu Njuškalo. Jeśli wykonują działalność usługową, mogą ją przedstawić w usługach Njuškalo. Odsprzedaż sklepu Njuškalo jest niedozwolona.

34. Łącza internetowe (linki) z portalu internetowego Njuškalo: dozwolone jest tylko łączenie do dodatkowego opisu przedmiotu. Linki do stron reklamujących różne usługi są niedozwolone. Tylko ci użytkownicy, którzy w portalu internetowym Njuškalo mają otwarty sklep Njuškalo, mogą umieszczać linki i do własnego sklepu internetowego, który dodatkowo mają otwarty lub poza ramą portalu internetowego Njuškalo. Linki do stron, które na rynku konkurują z Njuškalo, są niedozwolone. Njuškalo zatrzymuje dyskrecyjne prawo do oceny czy dany link zostanie zatwierdzony, czy nie.

35. Njuškalo zastrzega sobie prawo do usunięcia, to znaczy nie publikować reklam, które nie spełniają określonego kryterium lub są sprzeczne z niniejszymi warunkami.

36. Njuškalo ma prawo do usuwania, edycji, modyfikacji lub odmowy opublikowania reklamy bez uprzedzenia, a stanie się to w następujących okolicznościach:

 • gdy reklama zostanie przesłana do niewłaściwej sekcji;
 • gdy produkt i / lub reklamodawca narusza prawa autorskie i / lub inne prawa własności intelektualnej;
 • gdy produkt może w jakikolwiek sposób spowodować uszkodzenie i / lub naruszenie praw własności intelektualnej innej osoby;
 • gdy produkt i / lub treść reklamy zawiera aspekty dyskryminujące, (pornograficzne) materiały pornograficzne lub według prawa chorwackiego materiały nielegalne;
 • gdy treść pojedynczej reklamy zawiera wiele produktów lub usług, które nie są podzielone we właściwe kategorie;
 • gdy reklama jest w jakimkolwiek sensie obraźliwa;
 • gdy reklama jest podejrzana pod względem reklamy skradzionych lub nielegalnych towarów;
 • gdy reklama w jakikolwiek sposób obniża jakość treści;
 • gdy reklamowany jest popyt;
 • gdy istnieje podejrzenie nadużycia portalu internetowego Njuškalo;
 • gdy cena podana w reklamie nie jest rzeczywistą ceną sprzedaży;
 • gdy cena podana w reklamie osoby prawnej jest podana bez podatku VAT;
 • Njuškalo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i dodatków do pojedynczej reklamy, bez zmiany treści danej reklamy (interwencje w zakresie korekty, uzupełnianie danych itp.).

37. Publikując reklamę w portalu internetowym Njuškalo, użytkownik zobowiązuje się sumiennie odpowiadać na zapytania innych użytkowników (telefonicznie lub e-mailem). Użytkownik musi mieć aktywny adres e-mail, na którym regularnie sprawdza pocztę.

38. Poprzez żądanie opublikowania reklamy użytkownicy nieodwołalnie upoważniają Njuškalo do używania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania tych treści w innych mediach. Njuškalo nie będzie publikować danych osobowych użytkownika w innych mediach, a jedynie treść reklamy i link do portalu internetowego Njuškalo.

39. Njuškalo nie gwarantuje, że użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do treści reklamy po jej wygaśnięciu. Dlatego zaleca się, aby użytkownik osobiście u siebie przechował zawartość i zdjęcia z reklamy, aby mógł później wykorzystać je w innym kontekście.

40. Komunikacja elektroniczna między użytkownikami Njuškalo jest przeznaczona do rozmów związanych z produktem lub usługą oferowaną w reklamie i jest przeznaczona do:

 • informowania o szczegółach reklamy;
 • zawarcia transakcji, tj. handlu związanego z reklamowanym produktem lub usługą;
 • informowania o innych produktach lub usługach, jeśli reklamodawca jest użytkownikiem biznesowym.

Użytkownicy są w komunikacji pisemnej na Njuškalo zobowiązani do:

 • regularnego sprawdzania i szybkiego odpowiadania na zapytania innych użytkowników
 • przed wysłaniem oferty związanej z określoną reklamą zapoznać się ze szczegółowym opisem reklamy i utworzyć ofertę zgodnie ze szczegółami wskazanymi w samej reklamie.

Użytkownikom w komunikacji pisemnej na Njuškalo nie pozwala się

 • promować inne serwisy, produkty i usługi
 • wysyłać linki do innych stron internetowych
 • oferować pośrednictwo w sprzedaży lub wynajmie
 • wysyłać oferty współpracy biznesowej, które nie były reklamowane
 • używać imienia lub adresu e-mail innej osoby, podszywać się pod inne osoby lub wprowadzać w jakikolwiek inny sposób w błąd drugiego użytkownika, że z nim kontaktuje osoba trzecia, instytucja lub podmiot gospodarczy
 • szukać pomocy, darowizn lub sponsorów
 • negocjować ceny z innymi reklamodawcami
 • przeklinać, wysyłać obraźliwe wiadomości i używać mowy nienawiści
 • wysłać wiadomości z treścią gróźb lub zastraszania
 • używać robotów lub skryptów do automatycznego wysyłania wielu wiadomości.

Aby chronić użytkowników, zapobiegać nadużyciom komunikacyjnym, wykrywać spamy i złośliwe oprogramowania i rozwoju produktów Njuškalo, Njuškalo zastrzega sobie prawo bez uprzedzenia:

 • sprawdzać i analizować treść wiadomości (w tym powiązanych wiadomości e-mail)
 • tymczasowo przechowywać wiadomości i opóźniać ich dostarczenie do odbiorców
 • trwale odwołać dostarczanie wiadomości do odbiorców
 • wyłączyć użytkownika lub uniemożliwić mu dalszą komunikację za pomocą wiadomości.
 • wiadomości starsze niż 2 lata są trwale usuwane

Usługi płatności

41. Niemożliwe jest uzyskanie zwrotu pieniędzy lub wykorzystanie wpłaconych środków za niewykorzystaną część opłaconych reklam, lub zwrot środków, które użytkownicy mają na Koncie Njuškalo w przypadku zamknięcia konta, usunięcia lub dezaktywacji reklam z powodu naruszenia niniejszych warunków i zasad użytkowania. Środki wpłacone na konto Njuškalo mogą być wykorzystywane wyłącznie do reklamy w portalu internetowym Njuškalo, a użytkownik nie ma prawa do przenoszenia tych środków w części lub w całości na innego użytkownika, na inne konto, wymienić na inną usługę lub uzyskać zwrotu pieniędzy.

42. W przypadku pozyskiwania prawa do zwrotu wpłaconych środków użytkownik ma prawo do zwrotu tylko tych środków, które zostały zrealizowane przelewem bankowym, kartami bankowymi i prepaid kuponami. Zwrot środków zrealizowanych za pomocą wiadomości SMS lub zwrot przyznanej Njuškalo premii nie jest możliwy, ale środki wpłacane przez SMS wiadomości są brane pod uwagę przy obliczaniu salda zwrotu, a w sposób opisany w tym artykule. Środki wpłacone na Saldo SMS-em można wykorzystać wyłącznie na reklamę w portalu internetowym Njuškalo i nie można ich w żaden sposób przenieść na innego użytkownika ani uzyskać zwrotu pieniędzy. W przypadku skorzystania z prawa do zwrotu proporcjonalnej lub pełnej kwoty salda na koncie użytkownika, które zostało utworzone poprzez zastosowanie kilku metod płatności (np. przelewem bankowym i SMS-em/ami), przy obliczaniu kwoty do zwrotu określa się priorytet obliczenia wydatkowanej części wpłaconych środków, tak, że się jako podstawową metodę płatności bierze przelew bankowy, płatność kartą, prepaid kupon (paysafecard), płatność przez SMS wiadomość i na koniec premia Njuškalo. Poprzez zwrot wpłaconych środków z konta użytkownika, który obejmuje również przypisaną premię Njuškalo, jest ono w pełni anulowane.

43. W przypadku, gdy użytkownik posiada niewykorzystaną kwotę na Saldzie przez ponad dwa lata, niewykorzystane środki zostaną usunięte po 2 latach. Wszelkie powiadomienia o procedurze usunięcia niewykorzystanej kwoty Salda użytkownik będzie otrzymywał na zgłoszony przez siebie adres e-mail w celu korzystania z usług portalu internetowego Njuškalo.

44. Zwrot środków realizowane kartami bankowymi można uzyskać w ciągu 1 roku od momentu dokonania wpłaty, a zwrot dokonywany jest wyłącznie na rachunek karty, za pośrednictwem której dokonano wpłaty.

45. Zwrot wpłaconych środków po zamknięciu podmiotu handlowego lub gospodarczego nie jest możliwy. Użytkownik musi przed zamknięciem wszystkich kont zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli jest do tego uprawniony.

46. Płatności bez numeru wpłacającego i innych danych używanych do połączenia płatności z użytkownikiem Njuškalo wraca na IBAN, z którego płatność przyszła miesiąc po dokonaniu płatności za pomocą kart bankowych.

47.  W przypadku płatności bez numeru wpłacającego i innych danych służących do powiązania płatności z użytkownikiem za pomocą potwierdzenia płatności w banku lub na poczcie, Njuškalo nie będzie w stanie dokonać zwrotu. Użytkownik ma prawo zidentyfikować swoją wpłatę w ciągu 1 miesiąca od dokonania wpłaty, która następnie zostanie przypisana do Salda Użytkownika.

Rabaty i promocje

48. W portalu internetowym Njuškalo dostępna jest również usługa Rabaty Njuškalo, która umożliwia użytkownikom bezpłatne wyszukiwanie i porównywanie ofert, broszur i kuponów lokalnych sprzedawców detalicznych.

49. Na popusti.njuskalo.hr reklamowanie i prezentacja zniżek, a także pojedynczych produktów i usług, zawsze będzie wyraźnie oddzielone od własnej treści portalu. Reklamodawcy, partnerzy biznesowi ani ktokolwiek inny nie może wpływać na zawartość portalu. Publikacja danych pojedynczego handlowca, producenta lub usługodawcy w portalu internetowym Njuškalo nie oznacza, że Njuškalo poleca ten produkt, handlowce, producenta lub usługodawcę.

50. Oferty, prospekty i kupony wyświetlane na platformie internetowej nie są ofertami w sensie prawno-biznesowym, a jedynie informacjami, które powinny ułatwić użytkownikowi zakup bezpośrednio od odpowiedniego sprzedawcy. Njuškalo nie jest ani sprzedawcą prezentowanych towarów i usług, ani przedstawicielem, ani asystentem handlowca. Użytkownik i Njuškalo nie nawiązują zatem żadnych relacji umownych co do pokazanych towarów i usług.

51. Njuškalo nie gwarantuje kompletności, aktualności, dokładności i jakości towarów i usług wyświetlanych na portalu internetowym Njuškalo. W szczególności nie udziela się gwarancji, że towary i usługi wyświetlane na portalu internetowym Njuškalo można faktycznie nabyć na określonych warunkach od danego sprzedawcy detalicznego.

52. Użytkownik ma możliwość, aby go w razie zainteresowania skierować na strony internetowe odpowiednich sprzedawców detalicznych. Obowiązkiem użytkownika jest przed możliwym zawarciem umowy z danym przedsiębiorcą zebrać informacje o wszystkich niezbędnych warunkach na podstawie danych przedsiębiorcy. Ewentualny kontrakt zawierany jest wyłącznie między użytkownikiem a przedsiębiorcą.

53. Użytkownik ma możliwość poprzez platformę internetową Njuškalo bezpłatnie w formie elektronicznej (pobierając) przejąć kupony handlowca. Kupony są wykorzystywane w ten sposób, że się prezentują na urządzeniu mobilnym lub w formie drukowanej u danego sprzedawcy. Kupony są ważne tylko dla danych towarów i usług wyświetlanych na platformie internetowej, w określonych terminach ważności i na określonych warunkach. Po upływie daty ważności kuponu nie można już wykorzystać. Jeśli użytkownik jeszcze w terminie ważności kuponu, umówi ze sprzedawcą termin do wykorzystania kuponu, który jest poza okresem ważności kuponu, i kupon zostanie wykorzystany, kupon uznaje się za wykorzystany w okresie ważności.

Przepisy końcowe

54. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują i są ważne od 29.11.2021.

55. Wszystkie uwagi do art. 11a. Ustawy o ochronie konsumentów można przesłać w formie pisemnej:

 • na adres siedziby spółki: Miroslava Miholića 2, Zagrzeb
 • przez e-mail na adres: reklamacije@njuskalo.hr
 • oraz wysyłając faks na numer: 01.6500.971.

Zobowiązujemy się odpowiedzieć na reklamację w terminie określonym w Ustawie o ochronie konsumentów.

Informacje o menedżerze systemu Njuškalo:

Njuškalo d.o.o.

Adres: Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagrzeb, Chorwacja

E-mail: info@njuskalo.hr

Telefon: 01.6500.953

Informacje o spółce:

Firma jest zarejestrowana w rejestrze sądowym w Sądzie Gospodarczym w Zagrzebiu, 2MBS: 2243610, 3OIB: 94718723416

Kapitał zakładowy w wysokości 20 000 HRK został opłacony w całości.