Info

Podaci sukladno stavku 2. članka 24. Uredbe EU 2022/2065 (Zakon o digitalnim uslugama):

Broj prosječnih primatelja usluge turizam.njuskalo.hr aktivnih na mjesečnoj razini u Europskoj uniji, izračunat kao prosjek tijekom posljednjih 6 mjeseci, je: 77.800.

Ovaj se podatak provjerava i ažurira svakih 6 mjeseci.Sukladno članku 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) primatelji usluga, uključujući pojedince koji su podnijeli obavijesti, imaju pravo odabrati tijelo za izvansudsko rješavanje sporova kako bi se riješio spor o odluci donesenoj temeljem internog sustava za rješavanje pritužbi. S obzirom da navedeno tijelo još nije određeno od strane nadležne države članice, trenutačno nismo u mogućnosti navesti informaciju o nadležnom tijelu za izvansudsko rješavanje sporova. 


Informacije o točkama kontakta sukladno člancima 11. i 12. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama)

Članak 11. Akta o digitalnim uslugama: Kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge
Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge za pitanja koja se odnose na Akt o digitalnim uslugama: info@njuskalo.hr
Komunikacija sa prethodno navedenom jedinstvenom kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Kada nam se obraćate, molimo Vas da navedete naziv tijela u čije ime nas kontaktirate, kao i naziv adrese elektroničke pošte za kontakt u slučaju da Vam moramo postaviti pitanje, osim ukoliko su navedene informacije već obuhvaćene u Vašem potpisu elektroničke pošte.

Članak 12. Akta o digitalnim uslugama: Kontaktna točka za primatelje usluga
Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za sve upite primatelja usluga: info@njuskalo.hrInformacije o kontaktnoj točki sukladno članku 15. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu:
Kontaktna točka za zaprimanje naloga za uklanjanje elektroničkim putem je info@njuskalo.hr. Komunikacija s kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku.